Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • SIHUA stend NOOK: PAWILION 2-ZAL 9-K1043

  SIHUA stend NOOK: PAWILION 2-ZAL 9-K1043

  sihua 29-njy MOSBUILD-a “Crocus Expo” halkara sergi merkezine goşular, ADD: 16,18,20 Mezhdunarodnaýa köçesi, Krasnogorsk 143402 Moskwa sebiti, RUS FEDERASI .ASY
  Koprak oka
 • Atylylygy bejermek bilen rulon emele getirýän maşyn bazanyňyzyň ömrüni uzaltmak

  Atylylygy bejermek bilen rulon emele getirýän maşyn bazanyňyzyň ömrüni uzaltmak

  Giriş: Roll emele getirýän maşynlar, metal örtükleri netijeli we takyk şekillendirmäge mümkinçilik berýän köp sanly pudakda möhüm enjamdyr.Bu maşynlaryň uzak ömrüni we optimal işlemegini üpjün etmek üçin, her bir komponente üns bermek möhümdir ...
  Koprak oka
 • BYD barlag zawody

  BYD barlag zawody

  BYD ISO hil dolandyryş ýygnagy bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşyň
  Koprak oka
 • Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi

  Knauf SIHUA zawodyna tehniki alyş-çalyş üçin geldi

  Knaufyň Jiangsu SIHUA zawodyna eden soňky sapary hyzmatdaşlygy we bilim paýlaşmagy güýçlendirdi, has güýçli hyzmatdaşlygy ösdürdi we gurluşyk materiallary pudagynda üznüksiz kämilleşmäge we täzelige ygrarlydygyny görkezdi.Saparyň dowamynda Knauf we ...
  Koprak oka
 • Kanal rulonyny emele getirýän maşynyň awtomatiki gaplaýyş ulgamy el bilen içgysgynç işiň ýerini alýar

  Kanal rulonyny emele getirýän maşynyň awtomatiki gaplaýyş ulgamy el bilen içgysgynç işiň ýerini alýar

  Gaplamak proseslerini tertipleşdirmek we optimizirlemek maksady bilen SIHUA 41 × 41 awtomatiki gaplaýyş ulgamyny kanalyň rulon emele getiriji maşynyny açdy.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, gaplama amallaryny awtomatlaşdyrmak arkaly adam zähmetiniň monoton we köp wagt talap edýän işini çalyşmagy maksat edinýär.St ...
  Koprak oka
 • SIHUA 41 × 41 awtomatiki gaplama ulgamy, adamlaryň içgysgynç işiniň ýerini alýar

  SIHUA 41 × 41 awtomatiki gaplama ulgamy, adamlaryň içgysgynç işiniň ýerini alýar

  Gaplamak amallaryny tertipleşdirmek we optimizirlemek maksady bilen SIHUA 41 × 41 awtomatiki gaplama ulgamyny hödürledi.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, gaplama amallaryny awtomatlaşdyrmak arkaly adam zähmetiniň monoton we köp wagt talap edýän işini çalyşmagy maksat edinýär.Döwrebap aýratynlyklary bilen bu düşüniş ...
  Koprak oka
 • Kanal rulonyny emele getirýän maşynyň awtomatiki gaplaýyş ulgamy el bilen içgysgynç işiň ýerini alýar

  Kanal rulonyny emele getirýän maşynyň awtomatiki gaplaýyş ulgamy el bilen içgysgynç işiň ýerini alýar

  Gaplamak proseslerini tertipleşdirmek we optimizirlemek maksady bilen SIHUA 41 × 41 awtomatiki gaplaýyş ulgamyny kanalyň rulon emele getiriji maşynyny açdy.Bu öňdebaryjy tehnologiýa, pakagini awtomatlaşdyrmak arkaly adam zähmetiniň monoton we köp wagt talap edýän işini çalyşmagy maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • SNEC (2023) PV güýç sergisi

  SNEC (2023) PV güýç sergisi

  SNEC 16-njy (2023) Halkara Gün fotowoltaik we akylly energiýa konferensiýasy we sergi sergisi Wagty: 2023-nji ýylyň 24-26-njy maýy Sergi geçiriljek ýeri: Şanhaý täze halkara sergi merkezi (45 2345, Longyang ýoly, Pudong täze sebiti) SIHUA stend No: E Hall E9-017
  Koprak oka
 • Rulon näme?

  Rulon näme?

  Rulonyň emele gelmegi, ekstruziýa, metbugat tormozy we möhürleme üçin çeýe, täsirli we tygşytly alternatiwadyr.Rulonyň emele gelmegi, metal rulonlary dürli çylşyrymly şekillere we birmeňzeş kesişler bilen profillere şekillendirmek we egmek üçin ulanylýan üznüksiz metal emele getiriş prosesi.Bu proses rol toplumyny ulanýar ...
  Koprak oka
 • Rulon emele getiriji maşynlar nähili işleýär?

  Rulon emele getiriji maşynlar nähili işleýär?

  Rulon emele getiriji maşyn, stansiýalaryň ikisi hem metaly ugrukdyrýan we zerur eglenýän birnäçe stansiýany ulanyp, otag temperaturasynda metal egýär.Metalyň zolagy rulon emele getiriji maşynyň içinden geçip barýarka, rulonlaryň her toplumy metaldan öňki ro stansiýasyna garanyňda birneme egilýär ...
  Koprak oka
 • Netijeli prosesleriň durnuklylygy we pul akymy

  Netijeli prosesleriň durnuklylygy we pul akymy

  Amalyň netijeliligini çözmek iki oňyn täsir edýär.Ilki bilen, görşümiz ýaly, rulon bilen iýmitlenýän gaýtadan işlemegi girizmek, çig mal tygşytlaýar, hatda şol bir mukdarda önüm üçin ýigrimi göterimden hem köp bolup biler we bu ...
  Koprak oka